Razlika između slušnog aparata i kohlearnog implanta?

Slušni aparati su pomoćni slušni uređaji koji pojačavaju zvuk i čine ga glasnijim. Zvuk koji proizvodi čak i najsavršeniji slušni aparat često ne može da pruži odgovarajuću korist ljudima sa teškim i ekstremnim oštećenjem sluha ili sa teškim oštećenjem sluha na oba uva. Jednostavno, bez obzira koliko je glasan zvuk koji pruža slušni aparat, kod teškog oštećenja sluha, uvo ne može da obradi informacije zbog oštećenja na slušnim ćelijama.

Kohlearni implanti

Australijska kompanija Cochlear LTD. predstavlja najvećeg i najpriznatijeg svetskog proizvođača kohlearnih implantata koji se ugrađuju deci i odraslima kojima se ne može pomoći da čuju primenom konvencionalnih slušnih aparata.

U saradnji sa najvećim kliničkim centrima u zemlji i inostranstvu, Audio BM i Cochlear pružaju šansu deci i odraslima sa ekstremnim oštećenjima sluha da se aktivno uključe u životne i društvene tokove. Timovi specijalizovanih stručnjaka, uz etički i human pristup problemu, vrše dijagnostiku, selekciju kandidata kao i sam hirurški zahvat implantacije.

Posle implantacije, pacijentima je obezbeđeno precizno podešavanje i prilagođavanje implantata individualnim potrebama korisnika u Novom Sadu u prostorijama Audio BM. Dosadašnji korisnici kohlearnog implanta u našoj zemlji su do nedavno bili prinuđeni da radi podešavanja implanta putuju u inostranstvo (Hanover, Prag, Segedin).

Kohlear sistemi

Da bi više saznali o ovim sistemima potrebno je da nas kontaktirate

Kontaktirajte nas

Za vašu konačnu odluku najbolje je da se posavetujute sa našim stručnim kolegama. Pozovite nas ili posetite neku od naših Audio BM poslovnica i porazgovarajte sa našim ljubaznim stručnjacima.
Location:
Vuka Karadžića 1, Novi Sad 21000, Serbia
Email:
office[at]audiobm.rs
Phone:
+381 21 3000400