Timpanometri - ključni alat za pružanje suptilnih uvida u stanje srednjeg uha. Timpanometrija je dragocen dijagnostički instrument koji omogućava detaljno ispitivanje zdravlja uha, identifikaciju problema povezanih sa sluhom i ravnotežom, i omogućava pravovremenu intervenciju i tretman.

Napredna diagnostika na dlanu:

Naša kolekcija timpanometara uključuje najnovije modele koji pružaju ne samo brze i precizne rezultate, već i intuitivno korisničko iskustvo. Ovi timpanometri vam omogućavaju da dublje razumete funkciju srednjeg uha sa lakoćom.

Inovacija u službi zdravlja uha:

Današnja medicina zahteva preciznost i efikasnost, a naši timpanometri su u koraku sa ovim zahtevima. Sa najnovijim tehnologijama i dizajnom prilagođenim potrebama stručnjaka i pacijenata, naša timpanometrijska oprema je alat koji unapređuje proces dijagnostike, tretmana i brige o zdravlju uha.

Otkrijte svet novih mogućnosti u ispitivanju zdravlja srednjeg uha uz našu kolekciju timpanometara, koja uključuje:

  • Allegro timpanometar: Spreman za ručni skrining u bilo kom okruženju koje zahteva timpanometriju i ipsilateralni refleks. Allegro nudi brzo i lako ispitivanje timpanometrije uz dobro poznatu navigaciju sa četiri dugmeta.

  • Madsen Zodiac timpanometar: Novi kompaktni uređaj za testiranje funkcije srednjeg uva koji nudi kompletne timpanometrijske testove, refleks krining/prag/slabljenje i testiranje Eustahijeve tube.

  • Tympstar PRO timpanometar: Ovaj timpanometar pruža sveobuhvatne mogućnosti ispitivanja srednjeg uha koje podržavaju potrebe slušnih zdravstvenih radnika. Promenite parametre u letu ili protumačite rezultate timpanometrijskih testova pomoću ekrana osetljivog na dodir.

Osvježite vašu praksu sa naprednim i korisnički orijentisanim timpanometrijskim rešenjima koja su dizajnirana da zadovolje širok spektar profesionalnih potreba.

3 proizvod

Timpanometri

3 proizvod