U cilju pružanja udobnosti i praktičnosti korisnicima govornih proteza, dolazi nam Provox LaryTube kanila - mekana, fleksibilna i izrađena od providnog silikona. Ova kanila je ključna komponenta koja doprinosi kvalitetnom iskustvu korisnika prilikom komunikacije.

Provox LaryTube kanila je dostupna u nekoliko dužina i prečnika, kako bi se prilagodila individualnim potrebama. Osim toga, postoje tri različite varijante:

  1. Fenestrated (fenestrirana) verzija sa rupicama: Ova varijanta je idealna za korisnike koji koriste vokalnu protezu za komunikaciju i čije su proteza i fistula smeštene na uobičajenom mestu. Dodatna prednost ovog modela je što se može očistiti pomoću Provox četkice (Provox Brush -7204), iste one koja se koristi za održavanje Provox proteze.

  2. Standardna verzija: Namenjena korisnicima koji ne koriste govornu protezu za komunikaciju ili kada je potrebno napraviti fenestraciju kako bi se proteza postavila na neuobičajeno mesto.

  3. Verzija sa prstenom (With Ring): Ovaj model se koristi u kombinaciji sa Provox Adhesive podloškom. Ova inovativna opcija omogućava umetanje ili skidanje kanile dok podložak ostaje pričvršćen na kožu, pružajući dodatnu fleksibilnost i lakoću upotrebe.

Provox LaryTube kanile predstavljaju neizostavan deo govornih proteza, doprinoseći udobnosti, praktičnosti i efikasnosti komunikacije korisnika. Sa nizom opcija, svako može pronaći idealnu varijantu koja odgovara njihovim potrebama i životnom stilu.

4 proizvod

Kanile

4 proizvod