Evocirani potencijali pružaju dubok uvid u integritet auditivnog sistema, koristeći elektrode za merenje odgovora auditivnog nervnog puta. Za profesionalce koji zahtevaju preciznu i objektivnu evaluaciju, predstavljaju optimalno rešenje za testiranje auditornih evociranih potencijala, obuhvatajući širok spektar testova sa intuitivnim softverom. Pružaju brzo, prilagodljivo i korisnički orijentisano rešenje, omogućavajući lekarima da efikasno izvode testove auditornih evociranih potencijala na jednostavan način.
1 proizvod

Evocirani potencijali

1 proizvod