Važno je da se brinemo o svojem zdravlju sa pažnjom i odgovornošću. Naša dijagnostička vaga je tu da vam pomogne da pratite svoj napredak i postignete vaše ciljeve, ali je takođe važno da je koristite na siguran način.

Molimo vas da imate na umu da vaga nije namenjena za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom odgovorne osobe. Posebno vodite računa kada je reč o deci - deca bi trebala biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa vagom.

Dijagnostička vaga Rossmax WF260 je više od obične vage - ona je alat koji vam omogućava brzo i jednostavno merenje telesne, mišićne i koštane mase, hidratacije tela i bazalnog metabolizma. Ova vaga je dizajnirana da vam pruži tačne i relevantne informacije o vašem zdravlju. Uz mogućnost zasebnog memorisanja do 10 korisnika, ova vaga je savršena za celu porodicu.

Koristite ovu vagu sa pažnjom i uzimajući u obzir navedene smernice kako biste osigurali bezbednost i preciznost merenja. Vaše zdravlje je dragoceno i zaslužuje najbolju moguću negu.

1 proizvod

Dijagnostičke vage

1 proizvod