Proizvođač: gsi

Audera PRO

Kratak opis

Auditorno evocirani potencijali procenjuju integritet auditornog sistema korišćenjem elektroda za merenje odgovora auditornog nervnog puta. Za zdravstvene radnike koji zahtevaju efikasan i objektivan proces procene, ICS Chartr EP 200 je rešenje za auditorno evocirane potencijale koje uključuje sveobuhvatni spektar testova sa softverom jednostavnim za upotrebu.

Vazno!!! Ovaj proizvod se ne moze kupiti online vec je potrebno da nas kontaktirate kako bi dobili sve potrebne informacije.

Description

Korisnički orijentisan

Audera PRO nudi brzo, fleksibilno i korisnički orijentisano rešenje omogućujući lekarima da otpočnu i efikasno izvode bilo koji test auditorno evociranih potencijala na jednostavan način. Intuitivan softver i modernizovano tumačenje sa normativnim podacima znači da Audera PRO možete odmah korisno upotrebiti. Predefinisani protokoli su odmah dostupni, uz mogućnost da ih korisnik menja ili kreira sopstvene.

Fleksibilan

VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential) monitoring pruža informacije o količinikoličinu kontrakcije otolitskih organa (sacculus i utricle) tokom VEMP-a, čineći vašu analizu podataka preciznijom. ASSR (Auditory Steady State Response) pruža istovremeno ispitivanje praga po određenim frekvencijama, koje smanjuje vreme trajanja ispitivanja. Korisnici mogu da kreiraju sopstvene protokole ili da odmah krenu sa pre-definisanim protokolima.

Sveobuhvatan

Audera PRO nudi sveobuhvatni spektar testova za dijagnozu širokog opsega auditornih i vestibularnih poremećaja. Audera PRO nudi ABR, EcochG, MLR, LLR and SN10. Takođe, uključeni su P300 i MMN protokoli, kao i eABR protokoli, kao i tradicionalni test stimulansi klik i tone burst, CE- chirp i CE-chirp Octave band i govorni stimulansi. Opcioni VEMP i ASSR moduli su dostupni čineći sistem kompletnim dijagnostičkim rešenjem.