Baha sistem za koštano provođenje zvuka predstavlja revolucionarno rešenje koje se oslanja na prirodne sposobnosti vašeg tela da prenosi zvuk. Vaša kost, slično vazduhu, ima sposobnost da prenosi zvučne vibracije. Za one koji se suočavaju sa gubitkom sluha, ovo je inovativan način da dožive zvuk.

Uobičajeni slušni aparati rade putem vazdušne provodljivosti i funkcije srednjeg uva. Međutim, u situacijama gde srednje uvo ne funkcioniše optimalno, Baha sistem pruža izvanrednu alternativu. On zaobilazi probleme i prepreke srednjeg uva, omogućavajući zvuku da se prirodno prenosi kroz kost. Na taj način, zvuk stimuliše kohleu kroz kost, omogućavajući vam da ponovno osetite svet zvuka.

Baha sistem funkcioniše na sledeći način:

  1. Procesor hvata zvučne vibracije.
  2. Nosač procesora se spaja na procesor i implantat. Nosač procesora prenosi zvučne vibracije iz procesora do implantata.
  3. Mali titanijumski implantat je pažljivo postavljen u kost iza uva, gde se postepeno spaja sa živom kosti. Ovaj proces se zove oseointegracija. Implantat prenosi zvučne vibracije ka zdravoj kohlei.

Baha sistem je preporučljiv za tri različita tipa slušnih oštećenja u okviru određenih audioloških indikacija:

  • Konduktivno oštećenje sluha
  • Mešovito oštećenje sluha
  • Jednostrana gluvoća

Naša ponuda uključuje Baha implante i Baha procesore zvuka koji su pažljivo razvijeni kako bi vam omogućili da se vratite svetu zvukova na potpuno nov način.

Otvorite filtere
3 proizvod

Cochlear Baha sistemi

3 proizvod