Nucleus implanti su projektovani za preciznu isporuku zvuka do Vašeg slušnog nerva putem 22 nezavisna stimulaciona kontakta od platine. Elektroda je deo implanta koji se smešta unutar ljudske kohlee. Njeno projektovanje je od suštinskog značaja za uspešne slušne rezultate, a Cochlear ima iskustvo duže od 30 godina u razvijanju elektroda.

Za vašu konačnu odluku najbolje je da se posavetujute sa našim stručnim kolegama. Pozovite nas ili posetite neku od naših Audio BM poslovnica i porazgovarajte sa našim ljubaznim stručnjacima.
Open filters
6 products

Nucleus implanti

6 products