Inizia 3

Odličan start ka boljem slušanju!

Verzije aparata

 
 
Ime INIZIA ovog slušnog aparata, izvedeno je od italijanskog glagola ”iniziare”- što znači inicirati nešto ili započeti akciju – Bernafonovo novo slušno rešenje, Inizia upravo to i predstavlja: idealan start ka boljem slušanju. Stilovi slušnog aparata kreću se u opsegu od kozmetički dopadljivog CIC (kompletno u kanalu) aparata sve do moćnog Compact Power Plus BTE (zaušnog) aparata. Bilo da je blago ili teško slušno oštećenje, Inizia slušni aparati odgovaraju gotovo svakom tipu oštećenja.
 
Inizia nudi trenutno najsavršeniju tehnologiju i cilja na klijente koji imaju potrebu za pristupačnim, a u isto vreme, visoko-kvalitetnim slušnim rešenjem. Bazirana na dokazanoj i zaštićenoj Bernafonovoj ChannelFree™ obradi signala, kombinovanoj sa prilagodljivim karakteristikama, Inizia donosi unapređeno razumevanje govora i komfor u slušanju kako u bučnom tako i u tihom okruženju

Karakteristike

  • ChannelFree™ obrada signala analizira ulazni nivo signala i prilagođava pojačanje 20 000 puta u sekundi, precizno pojačavajući svaki fonem pojedinačno. Precizna vremenska rezolucija (preciznost merenja u odnosu na vreme) ChannelFree™ obrade signala znači da nikad neće izostajati značajni delovi govora.
  • Adaptivni mikrofon se fokusira i usmerava na govor u svim situacijama, na taj način se dobija bolje razumevanje i veći komfor u svim zahtevnim situacijama.
  • Adaptivno suzbijanje buke – trenutno se suzbija buka u okruženju i na taj način se dobija komfor i prijatnost u svim bučnim okruženjima.

 

Brošura o proizvodu

AKCIJE & NOVOSTI

  • IPF kongres kompanije Unitron

    IPF kongres kompanije Unitron IPF kongres kompanije Unitron održan je ove godine u Varšavi. Na njemu su se okupili svi Unitron distributeri iz celog sveta, došli su ljudi iz 29 zemalja i bilo je ukupno oko 100 učesnika ovog značajnog skupa o kohlearnim implantima, audiologiji i novim dostignućima vezanim za tehnologiju slušnih pomagala.  Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Partneri Audio BM-a

Copyright © 2014 - Audio BM - Vuka Karadzica 1, 21000 Novi Sad, Serbia  |  +381 (21) 571 606  I  office@audiobm.rs

Uslovi kupovine - Polisa privatnosti - Dostava - Pravilnik o zaštiti potrošača - Izrada sajta: