Šta je krvni pritisak (hipertenzija)?


Krvni pritisak je sila u arterijama kada srce kuca (sistolni pritisak) i kada srce miruje (dijastolni pritisak). Meri se u milimetrima žive (mmHg). Visoki krvni pritisak (ili hipertenzija) se definiše kod odraslih kao krvni pritisak veći od ili jednak 140 mm Hg sistolički pritisak ili veći od ili jednak 90 mm Hg diastolički pritisak.
 
Visoki krvni pritisak direktno povećava rizik od konorarne srčane bolesti (što vodi ka srčanom napadu) i šloga, naročito kada su prisutni i drugi faktrori rizika. 
 
Visoki krvni pritisak se može pojaviti i kod dece i kod odraslih, ali je učestaliji kod ljudi starijih od 35 godina.Naročito je rasprostranjen među srednjovečnim  i starijim ljudima, gojaznim ljudima, alkohičarima i ženama koje koriste kontraceptivne pilule. Može ga biti u porodici, ali mnogi ljudi sa jakom porodičnom istorijom visokog pritiska nikada ga ne dobiju. Ljudi sa dijabetesom  melitusom, gihtom ili bolesti bubrega takođe imaju više izgleda da imaju visoki krvni pritisak.
 
 
 

AKCIJE & NOVOSTI

  • IPF kongres kompanije Unitron

    IPF kongres kompanije Unitron IPF kongres kompanije Unitron održan je ove godine u Varšavi. Na njemu su se okupili svi Unitron distributeri iz celog sveta, došli su ljudi iz 29 zemalja i bilo je ukupno oko 100 učesnika ovog značajnog skupa o kohlearnim implantima, audiologiji i novim dostignućima vezanim za tehnologiju slušnih pomagala.  Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Partneri Audio BM-a

Copyright © 2014 - Audio BM - Vuka Karadzica 1, 21000 Novi Sad, Serbia  |  +381 (21) 571 606  I  office@audiobm.rs

Uslovi kupovine - Polisa privatnosti - Dostava - Pravilnik o zaštiti potrošača - Izrada sajta: