Chartr EP 200

Auditorno evocirani potencijali procenjuju integritet auditornog sistema korišćenjem elektroda za merenje odgovora auditornog nervnog puta. Za zdravstvene radnike koji zahtevaju efikasan i objektivan proces procene, ICS Chartr EP 200 je rešenje za auditorno evocirane potencijale koje uključuje sveobuhvatni spektar testova sa softverom jednostavnim za upotrebu. Otometrics nudi brzo, fleksibilno i korisnički orijentisano rešenje omogućujući lekarima da otpočnu i efikasno izvode bilo koji test auditorno evociranih potencijala na jednostavan način.

Korisnički orijentisan

Intuitivan softver i modernizovano tumačenje sa normativnim podacima znači da Chartr EP 200 možete odmah korisno upotrebiti. Jedinstveni daljinski upravljač takođe doprinosi jednostavnosti korišćenja. Predefinisani protokoli su odmah dostupni, uz mogućnost da ih korisnik menja ili kreira sopstvene.

Fleksibilan

VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential) monitoring pruža informacije o količinikoličinu kontrakcije otolitskih organa (sacculus i utricle) tokom VEMP-a, čineći vašu analizu podataka preciznijom. ASSR (Auditory Steady State Response) pruža istovremeno ispitivanje praga po određenim frekvencijama, koje smanjuje vreme trajanja ispitivanja. Korisnici mogu da kreiraju sopstvene protokole ili da odmah krenu sa pre-definisanim protokolima.
 

Sveobuhvatan

Chartr EP 200 nudi sveobuhvatni spektar testova za dijagnozu širokog opsega auditornih i vestibularnih poremećaja. Chartr EP 200 nudi ABR, EcochG, MLR, LLR, P300 testove. Opcioni VEMP i ASSR moduli su dostupni čineći sistem kompletnim dijagnostičkim rešenjem.
 
Uputstvo za upotrebu možete preuzeti ovde.

 

AKCIJE & NOVOSTI

  • IPF kongres kompanije Unitron

    IPF kongres kompanije Unitron IPF kongres kompanije Unitron održan je ove godine u Varšavi. Na njemu su se okupili svi Unitron distributeri iz celog sveta, došli su ljudi iz 29 zemalja i bilo je ukupno oko 100 učesnika ovog značajnog skupa o kohlearnim implantima, audiologiji i novim dostignućima vezanim za tehnologiju slušnih pomagala.  Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Partneri Audio BM-a

Copyright © 2014 - Audio BM - Vuka Karadzica 1, 21000 Novi Sad, Serbia  |  +381 (21) 571 606  I  office@audiobm.rs

Uslovi kupovine - Polisa privatnosti - Dostava - Pravilnik o zaštiti potrošača - Izrada sajta: